សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ ក្រុមហ៊ុន Jobify

Jobify គឺជាក្រុមហ៊ុន ជួយស្វែងរកការងារនិងបុគ្គលិក ប្រកបដោយសមត្ថភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងភាពឆាប់រហ័ស

អំពីយើង

តើពួកយើងជាអ្នកណា?

Jobify គឺជាក្រុមហ៊ុនជួយស្វែងរកការងារនិងបុគ្គលិក ប្រកបដោយសមត្ថភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងភាពឆាប់រហ័ស។ យើងផ្តល់ជូនអ្នកស្វែងរកការងារ ជាពិសេសសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវឱកាសការងារល្អៗ។ ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងជ្រើសរើសបុគ្គលិក យើងធានាថាអ្នកនឹងទទួលបានបេក្ខជនល្អៗដែលសាកសមទោនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក។

គំនូសតាងលំហូរការងារ

តើយើងធ្វើការដោយរបៀបណា?

រចនាសម្ព័ន្ធ Jobify

អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារ អាចធ្វើការចុះឈ្មោះបង្គើតគណនីដោយមិនគិតថ្លៃ។ បន្ទាប់មកបំពេញប្រវត្តិរូបហើយផ្ញើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ! អ្នក ក៏អាចដាក់ពាក្យសុំសាកល្បងធ្វើតេស្តជំនាញពី Jobify ដោយមិនគិតថ្លៃ ដើម្បីទទួលបានអទិភាtពខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសពីក្រុមហ៊ុន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជាក្រុមហ៊ុន ដែលកំពុងសម្លឹងរកមើលបុគ្គលិកមកបម្រើការងារ អ្នកអាចមើលប្រវត្តិរូប និងជ្រើសរើសបេក្ខជន ដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ហើយ លោកអ្នកក៏អាចកែតម្រូវ រឹ បន្ថែមតេស្តជំនាញដល់បេក្ខជនតាមរយៈ Jobify ផងដែរ។

អត្ថប្រយោជន៍

ហេតុអ្វីបានគួរតែជ្រើសរើសពួកយើង?

អ្នកស្វែងរកការងារ

ផ្គូផ្គងការងារឆាប់រហ័ស (វិធីលឿនបំផុត ដើម្បីទទួលបានការងារ!)

ជាមួយនឹងបណ្តាញដ៏ធំទូលាយរបស់យើង អ្នកអាចទទួលបានការងារដែលចូលចិត្ត ដោយគ្រាន់តែប្រវត្តិរូបតាមពីរបីជំហានប៉ុណ្ណោះ។

បង្កើតប្រវត្តិរូបអ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ

ប្រើប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីលើកកម្ពស់កាលានុវត្តភាពនៃអាជីពរបស់អ្នក! អូ! យើងបារម្ភអំពីភាពឯកជនរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចកំណត់ការដាក់បង្ហាញវាជាសាធារណៈ ឬឯកជន។

ធ្វើតេស្តជំនាញ Jobify ដោយឥតគិតថ្លៃ

ធ្វើតេស្ត Jobify ដើម្បីធានាម្តងទៀតនូវសមត្ថភាពការងារបេក្ខជន។ អ្នក អាចធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ!

ក្រុមហ៊ុនស្វែងរកបុគ្គលិក

ទទួលបាន កម្លាំងពលកម្មជំនាញភ្លាមៗ

ជាមួយនឹងចំនួនបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលកំពុងស្វែងរកការងារ នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង យើងធានាថាអ្នកនឹង ទទួលបានបុគ្គលិកដែលមានសម្ថភាពពិតប្រាកដ។

បង្ហោះការងារ ដោយឥតគិតថ្លៃ

ការបង្ហោះការងារ មិនគួរចំណាយលុយទេ។ ដូច្នេះ ហេតុអ្វីបានជាយើងនឹងគិតប្រាក់ពីអ្នក ដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកស្វែងរកបុគ្គលិក?

បង្កើតតេស្តជំនាញ តាមតម្រូវការ

Jobify ជួយដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការកែតម្រូវជំនាញ ដើម្បីទទួលបានបេក្ខជនល្អត្រឹមត្រូវ។

គម្រោងតម្លៃ

ផ្តល់ជូននូវតម្លៃល្អប្រសើរ

អ្នកស្វែងរកការងារ

ឥតគិតថ្លៃ

យើងមិនគិតពីអ្នកអ្វីទេ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺឥតគិតថ្លៃ!​អ្នកអាចចូលធ្វើតេស្តសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃ នឹង ទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗ។

ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ!

ក្រុមហ៊ុនស្វែងរកបុគ្គលិក

គិតថ្លៃ

Jobify គិតកម្រៃនៅពេលដែលយើងផ្គូផ្គងអ្នកជាមួយនឹងបេក្ខជន ដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ទំនាក់ទំនងពួកយើង